Modersmålsundervisning genom fjärrundervisning

Högskolan i Halmstad och de halländska kommunerna samarbetar med samtliga under våren 2017 för att hitta former för samarbete, samordning och utvecklande av kvalitativ modersmålsundervisning genom fjärrundervisning.

Projektet som finansieras av Region Halland ska ledat till att fler barn/elever får möjlighet till kvalitativ modersmålsundervisning av behöriga lärare. Genom att pröva och utveckla former för fjärrundervisning, ska fler elever kunna ta del av de gemensamma personella resurser som finns i regionen.