Näktergalen – en ny väg in i det svenska samhället​ för unga flyktingar

Projekt Näktergalen går ut på att studenter från Högskolan blir mentorer åt ensamkommande flyktingungdomar. Syftet är att stödja ungdomarna i deras integration i det svenska samhället.

Projekt Näktergalen är ett samarbete mellan Akademin för lärande, humaniora och samhälle vid Högskolan i Halmstad, Halmstads kommun, Region Halland och Länsstyrelsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här kan du läsa mer om Näktergalen.