Samverkansavtal

En uppgift som ligger på Region Halland rörande skolfrågorna är samordning med kommunerna och andra skolhuvudmän. Samordningen kan ha olika mål, ett kan vara att öka tillgången av utbildning till hallänningarna, ett annat att se om man kan samordna kommunernas och skolhuvudmännens resurser så att man kan utnyttja dessa mer effektivt.

Samverkansavtal
Under ansvaret för samordningen ligger i dagsläget två avtal. Ett samverkansavtal för gymnasieskolan där man har öppnat upp för att söka alla gymnasieprogram, inriktningar och särskilda varianter på samma villkor, oavsett var man bor i länet. Avtalen håller på att uppdateras. Avtalsparter är Laholms kommun, Halmstads kommun, Hylte kommun, Falkenbergs kommun, Varbergs kommun och Region Halland. Arbetet med det gymnasiala samverkansavtalet leds av en politisk styrgrupp med representanter från de parter som ingår i avtalet.
I detta samarbete står Region Halland för en webbsida där alla Hallands gymnasieutbildningar finns presenterade på en och samma plats, www.gymnasiehalland.se.

Ett likartat avtal finns för för vuxnas lärande. Genom det avtalet har alla hallänningar tillgång till all gymnasial vuxenutbildning i Halland, oberoende av vart man bor. Genom samverkansavtal kan hallänningar erbjudas vissa utbildningar som inte anordnas i den egna hemkommunen. Även för detta finns det en gemensam hemsida där hela utbudet av yrkesvuxutbildningen finns samlat, www.vuxhalland.se.

Nuvarande gymnasiesamverkansavtal kan du läsa här (PDF-dokument, 263 kB)

Nuvarande avtal för vuxnas lärande kan du läsa här(PDF-dokument, 28 kB)