Handbok - Vid oro och vid misstanke

Under hösten 2013 presenterades resultatet av ett ettårigt arbete med att revidera och utvidga vår uppskattade handbok "Vid misstanke om barnmisshandel och sexuella övergrepp". Den nya boken heter "Vid oro och vid misstanke om att ett barn far illa - en halländsk handbok"

Handboken omfattar:

1; Vid oro för barns utveckling och hälsa

2; Grupper i behov av särskild samverkan

3; Vid anmälan till socialtjänsten

4; Vid akut fara för barnet

Bokens syfte är att bidra till ökad kunskap, klara ut osäkerheter som personalen lyft fram vad gäller samarbete samt att bidra till en jämlik hälsa. Det övergripande målet är att förbättra utsatta barns situation.

Arbetet med handboken har skett i nära samverkan mellan medarbetare från socialtjänstens barn och ungdomsvård, mödrahälsovård, barnhälsovård, barn- och ungdomspsykiatri, tandhälsovård, barnklinik, skola/förskola, länets avdelningar för funktionsnedsättningsområdet, Länsstyrelsen i Halland, Polismyndigheten i Halland och Åklagarkammaren i Halland.

Avdelningen för regional samverkan vid Region Halland har ansvarat för framtagandet av handboken.

Nu finns bilderna från introduktionsträffarna att ladda ner här.