Kompetensutveckling

Inom funktionshindersområdet pågår utvecklingsarbete kring kompetens och kompetensutveckling.

Ett kompetensutvecklingsprojekt pågick under 2012. Det syftade till att kartlägga befintlig kompetens samt behovet av kompetensutveckling bland medarbetare som arbetar med stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Färdig rapport finns nu läsa, du hittar den här i högerspalten.