Tidiga tecken

Tidiga tecken är ett kartläggningsverktyg som har utvecklats för att skapa goda rutiner för att upptäcka försämrade funktioner och sjukdom hos vuxna och äldre personer med utvecklingsstörning.

Gemensamt beslut
Tidiga teckenKommunerna i Halland har gemensamt beslutat att man ska börja arbeta med Tidiga tecken inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Under 2012 utbildades 25 Tidiga tecken-coacher. Dessa håller samman implementeringsarbetet i kommunerna och handleder personal.