Hälsofrämjande och förebyggande hembesök

Modellen hälsofrämjande och förebyggande hembesök vänder sig till personer som bor i ordinärt boende och som inte har några hemtjänstinsatser. Besöket genomförs av en person anställd i kommunen och som har bred kunskap om vilket stöd samhället kan erbjuda äldre personer. Vid hembesöket uppmärksammas om personen har några sjukdomar eller är i riskzonen för ohälsa. Besökaren ser den äldres situation utifrån ett helhetsperspektiv och lägger lika stor vikt vid sociala frågor som vid frågor om personens hälsa. Bland annat ställer besökaren frågor om kost, motion, fritidsaktiveteter och hur man klarar sina vardagssysslor.

Vid hembesöket får personen information om kommunens verksamheter för äldre, hälso- och sjukvård och ideella organisationer. Om personen önskar hjälp med att få kontakt med hälso- och sjukvården kan besökaren hjälpa till med detta.

Modellen innehåller bland annat frågeformulär, blanketter och förslag på broschyrer som kan delas ut vid hembesöket.