Rehabilitering för äldre

Lars väg - för en god och jämlik rehabilitering för äldre i Halland är ett förslag till samverkansmodell som tagits fram inom sammanhållen vård och omsorg för äldre i Halland.

Modellen beskriver hur arbetet och samarbetet kring rehabilitering för äldre bör fungera i slutenvård och öppenvård oavsett gällande samverkansavtal om hälso- och sjukvårdsansvar mellan de halländska kommunerna och Region Halland. Modellen innehåller en generell del om rehabilitering för äldre och en del riktad specifikt till strokedrabbade.

Målet är att alla äldre hallänningar ska få en god och jämlik rehabilitering oavsett var i läner de bor.

Under 2014 testas utvalda delar av strokemodellen. Detta sker inom ramen projektet Rehbilitering för äldre i Halland - Lars väg (implementering steg 1).

Lars väg framsida