Testning av modellen 2014

Under år 2014 ska delar av arbetsmodellen Lars väg testas i olika steg för att sedan utvärderas. I utvärderingen ska bland annat indikatorer i kvalitetsregistret Riks-Stroke användas. Denna utvärdering ska visa om modellen kan införas i sin helhet, eller om den behöver ändras för att anpassas till rådande förhållanden. Mer information om vilka delar som ska testas och hur det ska gå till finns i informationsbladet under dokument och länkar i högerspalten.

För att bedöma om patienten har drabbats av mild/måttlig stroke eller svår stroke ska den internationella skalan Modified Rankin Scale (mRS) användas.