Trygg hemgång

Nu ska sjukhusen i Halland, närsjukvården och kommunerna samarbeta ännu tätare för att ta hand om äldre hallänningar när dessa skrivs ut från sjukhuset efter avslutad behandling.  Det förtätade samarbetat, som införs successivt under 2014, kallas Trygg hemgång Halland.

Trygg hemgång syftar till att patienterna och deras närstående ska få bättre information när patienten skrivs ut och bli bättre omhändertagna i närsjukvård och kommunens hemsjukvård. Målet är att de inte i onödan ska tvingas söka sjukhusvård eller bli återinskrivna på sjukhuset.

Trygg hemgång används i huvudsak för patienter över 65 år där man bedömer att det finns risk för en återinskrivning eller sjukhusvistelse som hade kunnat undvikas. Ett särskilt frågeformulär har tagits fram för att underlätta bedömningen.

För de patienter som erbjuds och vill ha Trygg hemgång kommer särskilda rutiner att gälla:

  • Ett särskilt utskrivningsmöte där närstående erbjuds att vara med.
  • En skriftlig utskrivningsinformation som berättar om vad som hänt på sjukhuset och vad som planeras framåt.
  • En utskriven aktuell läkemedelslista.
  • En aktiv överlämning från sjukhuset till närsjukvård eller kommunens hemsjukvård.
  • Närsjukvård eller kommunens hemsjukvård tar kontakt med patienten efter utskrivningen och planerar eventuell uppföljning och behandling.

Dokumenten för detta hittar du här i högerspalten.

Ansvaret för uppföljningen av de patienter som ska ha Trygg hemgång ligger i huvudsak hos respektive vårdcentral för de som bor hemma och inte har kommunal hemsjukvård. Bor man i ett kommunalt boende eller har kommunens hemsjukvård ligger ansvaret för uppföljningen i huvudsak kommunen.