Steg för steg

"Steg för steg - för en meningsfull och upplevelserik vardag i äldreomsorgen" är en arbetsmodell för äldreomsorgen, som kan vara ett stöd i arbetet med det sociala innehållet.

Arbetsmodellen "Steg för steg" syftar till att synliggöra det sociala innehållet i det dagliga livet och i det dagliga bemötandet. Den vänder sig till personal, arbetsledare, politiker samt övriga som verkar inom eller för äldreomsorgen. 

Metoder och tekniker

"Steg för steg" är fylld med metoder och tekniker samt praktiska råd och exempel på hur dessa kan tillämpas i arbetet med att bygga upp ett rikt och bestående socialt innehåll, där äldre är delaktiga i olika vardagssituationer, aktiviteter samt i den egna omvårdnaden.

Verktyg i vardagsarbetet

Avsikten med arbetsmodellen är att steg för steg lotsa målgruppen i arbetet med det sociala innehållet samt att belysa de områden som är viktiga att arbeta med för att äldre ska känna meningsfullhet och välbefinnande i vardagen. Förhoppningsvis kan modellen fungera som ett verktyg i vardagsarbetet och underlätta för målgruppen att upprätta egna riktlinjer, mål och rutiner kring arbetet med det sociala innehållet.