Om Språkstart Halland

Alla barn har rätt till ett språk! Språkstart Halland är en satsning som riktar sig till små barn och vuxna i deras närhet, för att tidigt stimulera språkutveckling. I denna satsning ska kommunerna och Region Halland samverka för att på olika sätt nå familjer med inspiration och information.

Satsningens utåtriktade aktiviteter startar 2018!

Språkstart Halland är ett nämnds- och sektorsövergripande arbete som handlar om hälsa och ett långsiktigt hållbart samhälle. Satsningen handlar om tal, språk och kommunikation.

Språkstart Halland - små barns språkutveckling

Barn i 6-månadersåldern. Foto: Fotograf Adde.Region Halland har avsatt medel för att tillsammans med Hallands kommuner driva och samordna små barns språkutveckling. Satsningen startar under 2017 med förankring och konkret utformning av arbetet.

Utåtriktade aktiviteter förväntas komma igång under 2018.

Språkstart Halland kommer innehålla olika aktiviteter. Grundläggande är möten i hemmiljö då familjerna får besök av en bibliotekarie och erbjuds ett språkpaket med material och lustfylld inspiration till att tala, rimma, ramsa, sjunga och leka tillsammans.

Språkstart Halland - små barns språkutveckling

Språkstart Halland - asylsökande och nyanlända familjer

Språkryggsäck med böcker och spel.För att stimulera asylsökande och nyanlända barn och familjers introduktion i svenska språket genomförs projekt inom Språkstart Halland i kommunerna.

Redan under 2017 pågår projekt i Hylte och Halmstad genom de lokala nämnderna. Volontärer engagerar sig som "språkstartare" och träffar familjer som de har språkträffar med.

Språkstart Halland - asylsökande och nyanlända familjer

Direktlänk till Språkstart Halland

www.regionhalland.se/sprakstart

Illustrationerna som används i Språkstart Halland är gjorda av Stina Wirsén.