Språkstart Halland – för asylsökande och nyanlända familjer

För att stimulera asylsökande och nyanlända barn och familjers introduktion i svenska språket genomförs projekt inom Språkstart Halland i kommunerna. Just nu pågår projekt i Hylte och Halmstad genom de lokala nämnderna. Personer som engagerar sig som "språkstartare" och träffar familjer som de har språkträffar med.

Språkstartare träffar familjer och har språkträffar på asylboende, i hemmen eller på annan plats. Språkstartarna har fått lära sig metoder och använder språkryggsäckar med material som de har med sig. Via materialet i språkryggsäckarna inspireras familjerna till att på ett lustfyllt sätt träna sig i svenska språket.

För att bli språkstartare/cirkelledare anmäler du ditt intresse till ett studieförbund.