Pilotprojektet Språkstart Halland för asylsökande och nyanlända familjer - Halmstad

Nu genomförs ett pilotprojekt i Halmstad för att stimulera asylsökande och nyanlända barn och familjers introduktion i svenska språket. Detta sker genom att "språkstartare" träffar familjer och har språkträffar. För att bli språkstartare/cirkelledare anmäler du ditt intresse till ett studieförbund.

Språkryggsäck med innehåll. Foto: Magnus Andersson.Språkstartare träffar familjer och har språkträffar på asylboende, i hemmen eller på annan plats. Språkstartarna har fått lära sig metoder och använder språkryggsäckar med material som de har med sig. Via materialet i språkryggsäckarna inspireras familjerna till att på ett lustfyllt sätt träna sig i svenska språket.

Hur går det till att bli språkstartare?

Anmäl ditt intresse till ett studieförbund. För att bli språkstartare ska du gå en utbildning i två delar. Dels utbildas du som cirkelledare och dels utbildas du för att bli språkstartare med de kunskaper du behöver för det.

Studieförbunden anordnar utbildningen för att bli språkstartare/cirkelledare. Den består av tre eller fler träffar. Under denna utbildning får du bland annat kunskap om vad som gäller på asylboendena och om din roll som språkstartare i mötet med familjerna.

Här på webbplatsen hittar du fyra utbildningsfilmer med olika teman. Till varje film finns också ett skriftligt material som stöd. Genom filmerna får du lära dig metoder för att arbeta språkstimulerande tillsammans med familjerna och med materialet i språkryggsäckarna.

Efter utbildningen är du redo att gå ut och ha språkträffar med familjer. Studieförbunden hjälper dig att få kontakt med boenden och familjer.

Dessa studieförbund deltar i projektet

ABF, Folkuniversitet i Halmstad, Studiefrämjandet och Studieförbundet Vuxenskolan Halland.

Varför gör vi det här pilotprojektet?

Det finns ett stort antal asylsökande och nyanlända familjer i Halland. Behovet av meningsfull sysselsättning och språkträning är stort, men tillgången oftast begränsad. Vi vet också att språkkunskaper har avgörande betydelse för integration och delaktighet i samhället. Dessa förutsättningar gjorde att initiativ togs till pilotprojektet Språkstart Halland - för asylsökande och nyanlända familjer i Halmstad.

Region Halland - Halmstadsnämnden står bakom detta pilotprojekt som genomförs i samarbete med studieförbunden i Halland och Halmstad kommun.

Projektledare för Pilotprojekt Språkstart Halland för asylsökande och nyanlända familjer - Halmstad är Maria Ehde Andersson, Region Halland.