Språkstart Halland för asylsökande och nyanlända - Hylte

Att börja tidigt med att prata, sjunga och läsa för små barn har visat sig vara bra för barnens språkutveckling. Hylte kommun vill, tillsammans med Region Halland, ge barnfamiljer som nyss kommit till Sverige en bra start i livet genom ett projekt som handlar om att stimulera barns språk med hjälp av böcker och spel.

Projektet "Språkstart Halland för asylsökande och nyanlända i Hylte" handlar om att ha språkträffar med småbarnsfamiljer. Genom att tillsammans använda sig av barnböcker och spel ska barnen på ett lekfullt sätt lära sig svenska. Men det är viktigt att även involvera syskon och föräldrar så att hela familjen blir delaktig.

Språkstartare, vad är det?

De som ska hålla i språkträffarna kallas för språkstartare. Att vara språkstartare handlar inte om att vara lärare eller jätteduktig i svenska. Du ska, efter utbildning, träffa barnfamiljer och läsa barnböcker och spela spel med dem. Du får en speciellt framtagen ryggsäck som du ska ha med dig till språkträffarna.

Språkryggsäck med innehåll. Foto: Magnus AnderssonRyggsäcken innehåller en bilderbok utan text som heter "Var är tårtan?", ordboken "Viggos ord" som även är en berättelse och sagoboken "God natt, Alfons Åberg". Det finns också ett spel med bilder och svenska ord under som beskriver vad bilderna visar.

Det finns 50 ryggsäckar och nu är hoppet stort att det ska finnas intresserade Hyltebor på olika orter i kommunen som vill bli språkstartare.

Om du anmäler dig att bli språkstartare så får du i nästa steg en kortare utbildning på 2-3 träffar hos ett studieförbund.

Här på webbplatsen hittar du fyra utbildningsfilmer med olika teman. Till varje film finns också ett skriftligt material som stöd. Genom filmerna får du lära dig metoder för att arbeta språkstimulerande tillsammans med familjerna och med materialet i språkryggsäckarna.

Fortsättning efter projektslut

Projektet startar alltså upp nu i januari och kommer att pågå under hela 2017. Syftet är att introducera barnfamiljer i det svenska språket och inspirera dem att använda det. Men syftet är också att de asylsökande och nyanlända barnfamiljerna på det här sättet ska kunna utöka sitt nätverk och få en inblick i det svenska samhället.

Hylte kommun och Region Halland - Hyltenämnden genomför projektet i samarbete med studieförbunden och civilsamhället. När projektet avslutas är målet att det ska inrymmas i ordinarie integrationsarbete i kommunen.

Har du frågor om projektet eller språkstartare kan du ta kontakt med Kerstin Delefelt, som är strateg för social hållbarhet på Region Halland.

Kerstin Delefelt
Telefon: 0729-87 14 29