Utbildningsfilmer för språkstartare

Här hittar du fyra filmer med olika teman som ingår i utbildningen till att bli språkstartare/cirkelledare i Språkstart Halland - för asylsökande och nyanlända familjer och barn.

Genom filmerna får du lära dig metoder för att arbeta språkstimulerande tillsammans med familjer och med materialet i språkryggsäckarna.

Teman:

  1. Språkets grund och hur lär vi oss förstå varandra?
  2. Hur planerar du en träff med familjerna?
  3. Vad finns i väskan och hur använder vi det?
  4. Att läsa och leka tillsammans.

Till filmerna finns även ett skriftligt material som stöd, som motsvarar innehållet i filmerna men i form av text. (PDF-dokument, 949 kB)

Del 1 - Språkets grund och hur lär vi oss förstå varandra?

Del 2 - Hur planerar du en träff med familjerna?

Del 3 - Vad finns i väskan och hur använder vi det?

Del 4 - Att läsa och leka tillsammans

Hur går det till att bli språkstartare?

Anmäl ditt intresse till ett studieförbund. För att bli språkstartare ska du gå en utbildning som består av tre eller fler träffar. Under utbildningen får du kunskap om vad som gäller på asylboendena och om din roll som språkstartare i mötet med familjerna.

Efter utbildningen är du redo att gå ut och ha språkträffar med familjer. Studieförbunden hjälper dig att få kontakt med boenden och familjer. Projekt inom Språkstart Halland - för asylsökande och nyanlända pågår just nu i Halmstad och Hylte. Läs mer om Läs mer om språkstartare och vad som gäller i respektive kommun:

Språkstart för nyanlända - Hylte

Språkstart för nyanlända - Halmstad