Referensgruppen

Referengruppen ses en gång i månaden och tar fram material till språkpaketen som ska användas vid möten med barn och deras familjer, tar fram metoder till materialet, samt tar fram innehåll till fortbildning för dem som ska möta barn och deras familjer.

Arbetet i referensgruppen sker i en process som ska leda fram till det bästa underlaget för att genomföra satsningen på ett konkret och inspirerande sätt. Allas olika kompetenser och erfarenheter tas tillvara och på så sätt kvalitetssäkra satsningen. Alla i gruppen deltar på lika villkor, allas kunskap behövs.

Fr vänster Lise-Lotte Olaisen, Maria Ehde Andersson, Cinna Svensson, Josefina Kroon, Anna-Karin Albertsson, Karolina Reinhold och Erica Eklöf, (Gerd Almquist Tangen saknas på bilden).

I referensgruppen ingår:

  • Anna-Karin Albertsson, bibliotekschef, Varbergs kommun
  • Gerd Almquist Tangen, barnhälsovårdsutvecklare, Region Halland
  • Maria Ehde Andersson, processledare Språkstart Halland, Region Halland
  • Erica Eklöf, språk-, läs- och skrivutvecklare samt specialpedagog, Halmstad kommun
  • Josefina Kroon, logoped, Hallands sjukhus, Region Halland
  • Lise-Lotte Olaisen, bibliotekarie, verksamhetssamordnare barn och unga, Falkenbergs kommun
  • Karolina Reinhold, social hållbarhetsstrateg, Region Halland
  • Cinna Svensson, processamordnare Språkstart Halland, Region Halland