Referensgruppen

Referengruppen tar fram metoder och aterial till språkpaketen som ska användas vid möten med barn och deras familjer. De tar också fram innehåll till fortbildning för dem som ska möta barn och deras familjer.

Arbetet i referensgruppen sker i en process, som ska leda fram till det bästa underlaget för att genomföra satsningen på ett konkret och inspirerande sätt. Allas olika kompetenser och erfarenheter tas tillvara och på så sätt kvalitetssäkras satsningen. Alla i gruppen deltar på lika villkor, allas kunskap behövs.

Fr vänster Lise-Lotte Olaisen, Maria Ehde Andersson, Cinna Svensson, Josefina Kroon, Anna-Karin Albertsson, Karolina Reinhold (som nu har bytt tjänst) och Erica Eklöf. Gerd Almquist Tangen och Håkan Cajander saknas på bilden.

I referensgruppen ingår:

  • Anna-Karin Albertsson, bibliotekschef, Varbergs kommun
  • Gerd Almquist Tangen, barnhälsovårdsutvecklare, Region Halland
  • Maria Ehde Andersson, processledare Språkstart Halland, Region Halland
  • Erica Eklöf, språk-, läs- och skrivutvecklare samt specialpedagog, Halmstad kommun
  • Josefina Kroon, logoped, Hallands sjukhus, Region Halland
  • Lise-Lotte Olaisen, bibliotekarie, verksamhetssamordnare barn och unga, Falkenbergs kommun
  • Håkan Cajander, social hållbarhetsstrateg, Region Halland
  • Cinna Svensson, processamordnare Språkstart Halland, Region Halland