Information om arrangemanget

Tisdagen har alla deltgarna en Internatioenall temadag kl. 09.00-15.00 i samband med FN-dagen.