Kollektiv olycksfallsförsäkring

Region Halland har tecknat en olycksfallsförsäkring för heltidsstuderande elever, elever på korttidskurser och stödpersoner.

Vid olycksfallsskada, ring 035-15 10 00


Försäkringsbesked, kollektiv olycksfallsförsäkring (PDF-dokument, 174 kB)