Studieinformation

Studier och undervisning

Studierna på de allmänna kurserna vid folkhögskolan ger behörighet till högre studier. Vad för slags behörighet som uppnås beror på dina tidigare studier, hur länge du går på folkhögskolan och vilka ämnen du läser. För att få intyg om behörighet krävs god närvaro vid undervisningen och godkänt resultat. Eleverna delas in i undervisningsgrupper med utgångspunkt från ämnesvalen. För alla ämnen gäller att undervisningen ordnas i den mån tillräckligt antal elever anmäler sig.
Specialkurserna vid folkhögskolan får intyg där alla kursmoment är dokumenterade, dock utan omdöme.

Gemensam samling

En gång i veckan har vi gemensam samling för alla elever och lärare i skolans aula.

Gemensamma aktiviteter

På skolan genomförs en hel del gemensamma aktiviteter i form av seminariedagar, fotbolls- och volleybollturneringar, teater- och filmfestivaler, lyrikafton, visafton, konserter och föredrag av olika slag.