Studiestöd

För dig som är under 20 år:
Studiebidrag ordnas via skolan.

Blanketter för ansökan om inackorderingstillägg kan beställas från CSN. Du kan också göra ansökan på skolan vid kursstart.

För dig som är över 20 år:
Blanketter för ansökan om studiemedel kan beställas från CSN.

Vi rekommenderar att söka studiemedel i god tid. CSN brukar ha minst fyra veckors handläggningstid. Du kan också göra ansökan på skolan vid kursstart.

Om du studerat på folkhögskola tidigare, ska du bifoga blanketten “Redovisning av studieresultat”. Det är skolan där du studerat, som skall fylla i den blanketten.

För kontakter med CSN:

Tel. 0771-276 000  CSN kundcenter (vardagar 08.00-16.30)
Tel. 0771-276 800  Talsvar (dygnet runt)

Webbsvar/blankettservice www.csn.se

Information om studiestöd

Studiestöd 2016 för folkhögskolestuderande (PDF-dokument, 65 kB)