Läsårstider & Priser

 

Läsåret 18/19

Höstterminen
180820--181220
Lov vecka 44   181029-181102

Vårterminen
190109-190529
Lov vecka 8     190218-190222
Lov vecka 17   190419-190426

KOSTNADER FÖR DIG SOM BOR PÅ SKOLAN 18/19

Undervisningen är gratis. Däremot måste du betala en internatavgift där det ingår mat och hyra för det rum du ska bo i. Du kan välja att bo i enkelrum eller dubbelrum. Alla måltider serveras i skolans matsal. Varje dag serveras frukost, förmiddagskaffe, middag, eftermiddagskaffe och kvällsmat.

Här är priserna för dig som bor på skolan:

Inackordering i enkelrum, inkl kost måndag-fredag: 20 630 kr på hösten och
22 280 kr på våren.

Inackordering i dubbelrum, inkl kost måndag-fredag: 19 280 kr på hösten och
20 780 kr på våren.
Inackorderingsavgiften för enkel och dubbelrum delas upp på fyra fakturatillfällen per termin.

Vid veckoslut betalas enskilda måltidspriser.

KOSTNADER FÖR DIG SOM INTE BOR PÅ SKOLAN 18/19

Du som inte bor på skolans internat kan välja mellan olika måltidsalternativ.
Ett fyraveckorsabonnemang med förmiddagskaffe, middag och eftermiddagskaffe kostar 5 460 kr på hösten och 5 780 kr på våren. Kostabonnemangsavgiften delas upp på fyra fakturatillfällen per termin.
För dig som inte vill ha abonnemang går det även att välja måltider efter eget val.

Särskilda kostnader

Samtliga linjer betalar 325 kr/termin för kopierat material, tillgång till läroböcker samt olycksfallsförsäkring.
Filmlinje betalar även 2. 100kr/termin för utökade kostnader i
samband med inspelningar och resor
Skådespelarlinje betalar även 1.325 kr/termin för utökade kostnader i samband med turné och resor
Praktisk linje betalar även 400 kr/termin för skolresa och simhallsbesök
Fotbollskonsulent och
Sport Management
betalar även  2.000 kr för kurslitteratur och ev. kostnad vid studieresa