Läsårstider & Priser

 

Läsåret 17/18

Höstterminen
170821--171221
Lov vecka 44   171030--171103

Vårterminen
180110--180601
Lov vecka 8     180219-180223
Lov vecka 13/14   180329-180404

KOSTNADER FÖR DIG SOM BOR PÅ SKOLAN 17/18

Undervisningen är gratis. Däremot måste du betala en internatavgift där det ingår mat och hyra för det rum du ska bo i. Du kan välja att bo i enkelrum eller dubbelrum. Alla måltider serveras i skolans matsal. Varje dag serveras frukost, förmiddagskaffe, middag, eftermiddagskaffe och kvällsmat.

Här är priserna för dig som bor på skolan:

Inackordering i enkelrum, inkl kost måndag-fredag: 20 390 kr på hösten och
22 030 kr på våren.

Inackordering i dubbelrum, inkl kost måndag-fredag: 19 040 kr på hösten och
20 530 kr på våren.
Inackorderingsavgiften för enkel och dubbelrum delas upp på fyra fakturatillfällen per termin.

Vid veckoslut betalas enskilda måltidspriser.

KOSTNADER FÖR DIG SOM INTE BOR PÅ SKOLAN 17/18

Du som inte bor på skolans internat kan välja mellan olika måltidsalternativ.
Ett fyraveckorsabonnemang med förmiddagskaffe, middag och eftermiddagskaffe kostar 5 360 kr på hösten och 5 670 kr på våren. Kostabonnemangsavgiften delas upp på fyra fakturatillfällen per termin.
För dig som inte vill ha abonnemang går det även att välja måltider efter eget val.

Särskilda kostnader

Samtliga linjer betalar 325 kr/termin för kopierat material, tillgång till läroböcker samt olycksfallsförsäkring.
Filmlinje betalar även 1.625 kr/termin för utökade kostnader i
samband med inspelningar och resor
Skådespelarlinje betalar även 1.000 kr/termin för utökade kostnader i samband med turné och resor
Praktisk linje betalar även 400 kr/termin för skolresa och simhallsbesök
Fotbollskonsulent betalar även  2.000 kr för kurslitteratur och ev. kostnad vid studieresa