Larsagården

Gårdsanläggningen flyttades till sin nuvarande plats från Lustorp i Köinge socken 1958.
Den kringbyggda Larsagården består egentligen av två gårdar som redan under mitten av 1700-talet sammanbyggdes kring en stor gemensam gårdsplan. Den östra gården har bäst bevarat sin ursprungliga karaktär med sin ryggåsstuga med öppen eldstad som bostadsdel,
omgiven av två högre s k häbbaren.

Den västra gårdens ryggåsstuga ersattes under 1800-talet med ett nytt bostadshus. Ekonomibyggnaderna är uppförda i skiftesverk och försedda med halmtak.
Flytten finansierades genom donationer och pengar från Kungafonden. Efter flytten invigdes byggnaden av prins Bertil 8 juni 1959. Den fortlöpande driften sköts av folkhögskolan.
Larsagården fungerar i dag som museum och på gårdsplanen arrangeras midsommarfirande.