Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA), 13-14 juni

En utbildning i hur vi möter psykisk ohälsa och hjälper människor i psykiska kristillstånd. För dig som möter människor i ditt arbete, som föreningsledare, eller som medmänniska.

 

Första hjälpen

Första hjälpen till psykisk hälsa är en 12-timmars kurs där deltagarna får lära sig om de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna och hur tecken på olika slag av psykiskt lidande kan vägleda oss att upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt.

Kursen finns i tre olika varianter - med fokus på ungdomar, vuxna eller äldre.

Första hjälpen till psykisk hälsa (Mental Health First Aid) har utvecklats i Australien https://mhfa.com.au Programmet har översatts till många språk och är internationellt prövat och utvärderat. I Sverige har programmet översatts och anpassats till svenska förhållanden samt testats i Sverige av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) vid Karolinska Institutet.
Ett övergripande mål med spridningen av kursen i Sverige är att med ökade kunskaper om psykisk ohälsa och sjukdomar och en handlingsplan för olika kristillstånd öka beredskapen hos en bred allmänhet att i vardagliga sammanhang uppmärksamma och hjälpa till vid psykiskt lidande. Spridningen av kursen har också som mål att minska fördomar och negativa attityder kring psykisk ohälsa och sjukdom och därigenom lindra drabbade personers upplevelse av utanförskap och stigmatisering. En så tidig hjälp som möjligt främjar också tillfrisknande och en kortare återhämtningsperiod.

Vi börjar onsdagen den 13 juni kl. 08.30. Kursen beräknas sluta torsdagen den 14 juni kl. 16.30.

Kostnad för kursen är 1.310 kr, vilket  inkluderar helpension.
Väljer du att inte bo på skolan är priset 850 kr.

Välkommen att kontakta oss för frågor och samtal kring utbildningen!
Ulf Järphag 070-659 76 15, ulf.jarphag@regionhalland.se

 

Sista ansökningsdag: 7 maj