Allmän kurs

Allmän kurs är en kurs för dig som är intresserad av individuellt anpassade vuxenstudier. Du kan påbörja eller komplettera tidigare gymnasiestudier. Studierna kan också innebära personlig utveckling eller vara en förberedelse för arbetslivet.

FÖRKUNSKAPER/MÅLGRUPP

Några formella krav för att börja på allmän linje finns inte. Dock ska du ha godkänd grundskolenivå i svenska, engelska och matematik. Om du har studerat på gymnasiet men avbrutit dina studier kan du komplettera dina tidigare studier genom att fortsätta på den nivå där du slutade.

Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier kan du få särskild behörighet i flera ämnen. Studiernas längd varierar från
1-3 år beroende på tidigare studier och arbetslivserfarenhet.

KURSINNEHÅLL

På schemat förekommer kärnämnena svenska med litteratur, samhällskunskap, historia, religion, engelska, matematik och naturkunskap . Dessutom kan du välja psykologi, franska, spanska, tyska, italienska, projektstudier, motion, keramik och körsång.

Inslag i undervisningen är seminariedagar och enskilda studier med möjlighet till handledning av elevcoach.

PROJEKTSTUDIER

I ämnesvalet kan du också välja projektstudier. Tillsammans med andra i en grupp studerar du ett land eller område i eller utanför Skandinavien och gör sedan en veckolång studieresa till resmålet. Gruppen väljer själv resmål och ämnesområden, som ska studeras. Förberedelserna gör att behållningen av resan blir mycket större än av en vanlig turistresa.