Allmän kurs - idrott och hälsa

Det viktigaste du får med dig efter att ha gått Allmän kurs - idrott och hälsa är dina gymnasieämnen men du kommer också få prova på olika idrotter, få rörelseglädje samt att du får lära dig massor om hur kroppen och knoppen fungerar i olika lägen.

Kursen passar alla nivåer.
Du får möjlighet att prova på aktiviteter som är givna eller som vi bestämmer gemensamt.
Parallellt med det praktiska arbetet fördjupar du dig teoretiskt i ämnen som handlar om träning, träningens betydelse för hälsan, anatomi, mental träning och kostlära.

Alltså - du får lära dig vad som händer i kroppen när man är fysiskt aktiv och vilka vinster som det ger vår kropp.

I kursen ingår också studieresor, temadagar, gästföreläsningar m.m.

Eftersom kursen gör många praktiska positiva saker tillsammans blir vi en väl sammansvetsad grupp som har mycket roligt tillsammans.