Allmän kurs - Skrivprofil

Är du road av skrivande är skrivprofil en möjlighet för dig. Du som behöver läsa in eller komplettera dina gymnasiestudier kan göra detta samtidigt som du får möjlighet att ägna två halvdagar i veckan åt skrivande.

Innehåll

Eget skrivande och respons på det.
Det här är motorn i kursen och det vi ägnar oss åt mest. Du skriver fritt. Du delar med dig till övriga och de ger dig respons på ditt skrivande.

Processkrivning och skrivprocessen.
Det finns en myt att skriva är en gudagåva som några föds med. Enligt den myten behöver de som fått gåvan bara sitta och vänta och när de väl får inspiration så kan de skriva de mest fantastiska texter. Men realistiskt… att skriva är som andra hantverk. Det är något man kan lära sig. Skrivandet är en process som (oftast) börjar med förarbete och som (ibland) slutar med en färdig text. Vi går igenom processkrivningens olika delar och upplever hur våra texter utvecklas och hur vi utvecklas som skrivare.

Läs mer under  "Mer information"