Mer information

Respons.
Respons är hjälp och stöd under tiden du skriver. Vi pratar om vilka som kan ge respons och om responsen ser olika ut beroende på vem som ger den. Betyder responsen olika mycket beroende på vem du får den av? Vi går igenom hur vi kan ge respons och responsens olika beståndsdelar. Du får löpande respons av kamraterna på dina texter och du får ge respons till dina kamrater på deras texter.

En bra text.
Vi pratar om texter. Vad skiljer en bra text från en dålig? Vi läser texter av våra favoritförfattare och pratar om vad det är som gör dem bra. Hur börjar man en berättelse? Vad driver en berättelse framåt? Vad skiljer berättelser skrivna i tredje person från de skrivna i första person? Vi går igenom olika författarperspektiv, sak- och personbeskrivningar och olika tidsperspektiv.

Skrivteori
Hur markerar man dialog? Hur gör man nytt stycke? Hur mycket kan man sno från andras texter? Kan man skriva så här? Vad är skillnaden mellan tal och skrift? Som skrivare har ni förmodligen tänkt de här tankarna många gånger. Utifrån era texter och era frågor så går vi igenom vad som är rätt och fel och allt däremellan.

Olika genrer.
Vad är berättelse, essä och novell?  Vad är poesi? Vilka olika dikttyper finns och hur är de uppbyggda? Finns det blandformer? Vad är Spoken Word?

Skrivövningar.
För att du skall utvecklas som skrivare så blandar vi det fria skrivandet med olika skrivövningar.

Att bli läst.
Vilka möjligheter finns att bli läst? Kan man skicka sina texter till olika förlag och hoppas att de vill ge ut dem? Kan man bli upptäckt av ett bokförlag? Kan man ge ut en bok i egen regi? Hur fungerar det? Vad kostar det? Kan man skicka in sina texter till tidningar/tidskrifter så att de kan bli publicerade och lästa?  Vad finns för möjligheter att skicka in texter till redan existerande bloggar på Internet? Hur startar man en egen blogg? Hur får man läsare till sin blogg? Kanske startar du upp en egen blogg under tiden på kursen, kanske startar vi upp en blogg tillsammans. Hur fungerar texter på sociala medier?

Samarbete med övriga linjer/profiler.
På skolan finns filmlinje, skådespelarlinje och på Allmän linje finns en musikprofil. I samverkan med dessa grupper arbetar vi med filmmanus, dramatik och låttexter. 

Tävlingar.
Vi håller oss uppdaterade på vilka möjligheter det finns att skicka in texter till novelltävlingar och poesitävlingar.

Uppläsningar.
Det finns utmärkta möjligheter för dig att läsa upp dina texter för mindre eller större grupper. Om du vill läsa någonting för hela skolan så har vi morgonsamling varje vecka där den möjligheten finns. Kanske bjuder vi in till en poesikväll där du får möjlighet att dela med dig. Kanske anmäler vi oss till en kväll med Poetry slam på någon lokal i närheten.