Allmän kurs - vårdprofil

Vid vår allmänna kurs med vårdprofil har du möjlighet att få behörighet i gymnasiekursen "grundläggande vård- och omsorg".

Du får möjlighet att utveckla förmåga att stödja och assistera människor i egenvård samt att ge personlig omvårdnad utifrån ett etiskt och inkluderande förhållningssätt. Grundläggande kunskaper om anatomi och fysiologi samt om vanligt förekommande sjukdomar, smitta och smittspridning. Dessutom ges möjlighet att utveckla grundläggande kunskaper om läkemedel och läkemedelsanvändning. Allmän kurs med vårdprofil kan ge dig ökande möjligheter inom yrken eller vidare studier för vård- och omsorg.