Allmän baskurs

Allmän Bas är till för dig som lärt dig svenska men vill lära dig mer. Du behöver inte vara klar men har läst och har studerat på grundskolenivå, och vill fortsätta läsa på gymnasienivå.

I en mångkulturell positiv utbildningsmiljö utvecklas vi tillsammans och förbereder oss för fortsatta studier . Vi studerar olika ämnen med fokus på det svenska och engelska språket.

Följande ämnen ingår i kursen:

Svenska med litteratur

Svenska som andraspråk

Engelska

Engelska konversation

Matematik

Naturkunskap

Samhällskunskap

Motion

Tillval

Du kan välja bland kreativa ämnen som

Dart, Sticka lätt, Närings Liv,