Kursinnehåll

FOTBOLLSKONSULENT

På utbildningen Fotbollskonsulent kommer du att läsa större delen av utbildningen tillsammans med deltagarna i kursen Sport Management. Detta tror vi ger en bredd och ett positivt utbyte mellan olika erfarenheter och intressen.

Ämnesområden som t ex träningslära, projektledning, idrottsmedicin, barn- och ungdomsidrott, idrotten i samhället, föreningskunskap, etc., är gemensamma för de båda utbildningarna. På fotbollskonsulentutbildningen arbetar du dessutom med specifika delar som SvFF:s tränarutbildningar TuC och TuB, Domarutbildning, Fotbollens organisation, etc.

Fotbollskonsulent - Fokus

Få kompetenser för att kunna arbeta med fotboll - som konsulent, ledare/tränare, utbildare, utvecklare, kanslist, etc.
Utvecklas tillsammans med andra.
Centrala mål och delar i utbildningen är:
- Att få förståelse för och kunskaper om svensk fotboll - organisation, utmaningar, möjligheter, etc.
- Att få förståelse för och kunskaper om svensk idrott - framtid, idrotten i samhället, föreningskunskap, etc.
-Att få ökade kompetenser som fotbollstränare - SvFF:s tränarutbildningar, praktik
- Att få förståelse för och kunskaper om barn- och ungdomsidrott
- Att få förståelse för och kunskaper om fysisk träning - träningslära, anatomi, fysiologi
- Att få förståelse för och kunskaper om projektledning och utvecklingsarbete