Ansökan

För att din ansökan skall behandlas så måste den kompletteras med en kopia av senaste skolbetyget, samt eventuella arbetsintyg.

Nu är ansökan öppen för våra allmäna långkurser.

Personuppgifter

Internat (Om du ansöker till Halmstad så väljer du "Nej". )


Tidigare utbildning Obligatoriskt


Referenser (Lärare, arbetsledare eller annan person, som känner dig väl – inte släkting)


Närmast anhörig


Kost Obligatoriskt

Vad ska jag skriva i mitt personliga brev? Se höger kolumn...

Information enligt 24§ Personuppgiftslagen (1998:201 PuL): Uppgifterna i denna ansökan kommer att införas i skolans interna elevdataregister.