Ansökan

Ansökan är nu öppen.

Personuppgifter

Internat (Om du ansöker till Halmstad så väljer du "Nej". )


Tidigare utbildning Obligatoriskt


Referenser (Lärare, arbetsledare eller annan person, som känner dig väl – inte släkting)


Närmast anhörig


Kost Obligatoriskt

Vad ska jag skriva i mitt personliga brev? Se höger kolumn...

Information enligt 24§ Personuppgiftslagen (1998:201 PuL): Uppgifterna i denna ansökan kommer att införas i skolans interna elevdataregister.