Tolkutbildningar

 Katrinebergs folkhögskola har under många år utbildat tolkar och efterfrågan på kvalificerade tolkar är stor

Utbildningens syftet är att utbilda kontakttolkar för samhällets behov.

Utbildningarna står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYh) och sker i enlighet med de nationella kunskapsmål och villkor som MYh fastställt.

Som kontakttolk tolkar du mellan enskilda personer och representanter för svenska myndigheter. Tolkningen kan äga rum på Migrationsverket, socialkontor, arbetsförmedlingar, flyktingförläggningar, i skolan, hos polisen, inom sjukvården och rättsväsendet.
Som tolk behöver du behärska både svenska och ditt tolkspråk i sådan utsträckning att du obehindrat kan tolka i bägge språkriktningarna.

Vi erbjuder en lugn studiemiljö med bra utrustade utbildningslokaler och kvalificerade lärare.
Du bor på vårt kurshotell Björkhem i ljusa trevliga rum utrustade med TV, dusch och toalett. Köket erbjuder god och vällagad mat och ett rikligt salladsbord.

Läs mer om våra kurser i menyn här till vänster.