Fördjupningskurs "Sjukvårdstolkning med inriktning kroniska sjukdomar" 10-12 november och 8-10 december 2017

Utbildningen "Sjukvårdstolkning med inriktning kroniska sjukdomar" syftar till att ge redan verksamma tolkar fördjupade realia- och terminologikunskaper för att genomföra tolkningar inom sjukvården.

Kursens första del börjar fredag 10 november kl 13.00 och pågår till söndag 12 november kl 15.00 2017.
Sista ansökningsdag 13 oktober 2017.

Kursen riktar sig till alla som kan styrka att de är verksamma tolkar (genom intyg från tolkförmedlingen). Vid ett eventuellt urval kommer grundutbildade tolkar att ges företräde. I andra hand till sökande med andra tolkutbildningar, t ex arbetsmarknadsutbildningar.

Vad innebär sjukvårdstolkning?
Kursen ger en fördjupning i sjukvårdstolkningsuppdrag som behandlar kroniska sjukdomar.

Första kurstillfället behandlar kroniska sjukdomar som berör cirkulation, andning, nervsystem samt endokrina sjukdomar medan kurshelg två berör mag- och tarmsjukdomar, njursjukdomar, immunologi, gynekologi samt infektionssjukdomar. Kursen behandlar även tolketiska och tolkningstekniska frågor i samband med uppdrag inom vården.

Medverkande i kursen:
Angela Öhrman - auktoriserad rätts- coh sjukvårdstolk, tolkpedagog samt leg. sjuksköterska, leg. barnmorska och vårdpedagog
Erik Knutsson - kursledare

Avgift för kursmaterial och administration 600 kr.
Kost och logi är gratis.
Behöver du komma dagen innan kursen börjar betalar du 400 kr/natt frukost ingår.

Läs mer om kursen:
Prospekt till Sjukvårdstolkning med inriktning kroniska sjukdomar. (PDF-dokument, 581 kB)
Ansökningsblankett till Sjukvårdstolkning med inriktning kroniska sjukdomar. (PDF-dokument, 79 kB)