Validering

Validering för Tolkar

Det är nu möjligt att ansöka om validering för aktiva tolkar på Katrinebergs folkhögskola.

Ansökningsblankett till valdiering (PDF-dokument, 498 kB)
Instruktion till fallstudieuppgift (PDF-dokument, 242 kB)
Fallstudie - uppgift (PDF-dokument, 107 kB)
Självskattningsvektyg (PDF-dokument, 279 kB)

Eftersom en validering är tidskrävande kan skolan erbjuda 10 platser. Om antalet ansökningar överstiger 10 st kommer de 10 först inskickade ansökningarna att behandlas. För att ansöka om validering krävs att den sökande är aktiv tolk och registrerad hos minst en tolkförmedling.

Endast fullständigt ifylld ansökan, inklusive självskattning och fallstudie, samt intyg om anställning/aktiv sysselsättning kommer att behandlas.
Efter mottagen ansökan kallas den sökande till ett inledande vägledande samtal.
För detta fakturerar skolan den sökande 500 kr.
Antagningsprocessen sker fortlöpande och genomförd validering tar i genomsnitt 3-4 månader per person från ansökan räknad.
För de flesta sökande kommer valideringsprocessen medföra testning av den sökandes kunskaper och färdigheter. Dessa tester genomförs på plats i Vessigebro eller Halmstad.

Validering kan resultera i:
1.     Utbildningsbevis
2.     Kompetensbevis med rekommendation att komplettera grundutbildning till kontakttolk
3.     Anmodan om att söka grundutbildning för kontakttolk

För fortsatt information om validering kontakta Katrinebergs folkhögskola eller följ utvecklingen på www.blitolk.nu för information om validering. Vid frågor kontakta Erik Knutsson, telefon 0346-57586, e-post erik.knutsson@regionhalland.se