Kontaktnät och Samarbeten

Vårt främsta samarbete har vi med Film i Halland. Katrinebergs folkhögskolas filmlinje är resurscentrum för Film i Halland.

Vi samarbetar med STDH - Stockholms Dramatiska Högskola kring en kommande preparandkurs för tjejer inom ljuddesign och ljudteknik.

Vi samarbetar med Akademi Valand - programmet för Filmisk gestaltning genom bl.a. att assistera vid filmhögskolans studenters examensfilmer.