Studiebesök och festivaler/Praktik

STUDIEBESÖK OCH FESTIVALER

Vi åker på studiebesök till Stockholm varje höst, och besöker då exempelvis Svenska Filminstitutet, Sveriges Television, Chimney, STDH - Stockholms Dramatiska Högskola, samt andra aktuella produktionsbolag i branschen.

Vi besöker Göteborg Film Festival samt Novemberfestivalen varje år.

Vi gör studiebesök i Göteborg. Då träffar vi fristående producenter, GFS - Gothenburg Film Studios  samt något efterbearbetningsföretag, .

Vi gör utflykter till professionella filmare, konstnärer, museer, föreläsningar då tillfällen uppstår. En del uppgifter löser vi på utflykter till olika miljöer i Halland, exempelvis Hovs Hallar, Nimis utanför Båstad.

Vi besöker årligen konstmuséet Louisiana utanför Köpenhamn.

PRAKTIK

Under år 1 finns möjlighet för praktik under cirka 2 veckor.

Under år 2 finns möjlighet för längre praktik.

Skolans stora kontaktnät ger mängder av möjligheter.

Exempel på praktikplatser genom åren:

Akademi Valand - programmet för filmisk gestaltning (praktik på elevproduktioner).
Film i Väst, praktik som lektör
Filmgymnasiet Gotland
Göteborg Film Festival
Göteborgsoperan, ljusavdelningen
Jarowski (klipp)
Långfilmsproduktioner
Mats Helge Olsson
Oberoende produktionsbolag
Reklambolag (Malmö, Göteborg)
Studio 24 (Roy Andersson)
SVT (på olika produktioner)
TV4 Halland
m.fl.