Kursinnehåll

KURSINNEHÅLL

Under första året gör vi så mycket film vi bara kan.

Vi startar med grundläggande teori kring hur bild och bildberättande fungerar. Vi analyserar, diskuterar och ser mycket film tillsammans. Detta varvas med praktiska övningar, då vi arbetar med många olika grundläggande kameraövningar, ljussättningsövningar, ljudtester, klippövningar.

Under första månaderna är det en mängd förelagda uppgifter som gör att man kommer igång kreativt och tekniskt. Exempel är minutfilm och musikvideos. Vi gör också korta spelfilmer som också är det första samarbetet med skådespelarelever från Teaterlinjen. Alla får arbeta i roterande funktioner så att alla får prova alla yrkesroller inom produktion. Tanken är att man blir en bra filmarbetare om man förstår arbetsvillkoren för alla funktioner i ett team. Lärare eller gästlärare handleder under filmproduktionerna.

Vi genomför ett dokumentärfilmspass, direkt efter höstlovet. Detta sker också genom flera mindre konkreta övningar som gör att man ökar sitt mod att ge sig ut och filma. Alla genomför var sin kort dokumentär antingen i eget miniteam, eller i samarbete med andra i klassen.

Allt film- och redigeringsarbete sker främst med digital teknik. Vi klipper och efterbearbetar i Premiere Pro, Final Cut Pro, AVID, After Effects och Pro Tools.
Vi har som målsättning att genomföra ett 16 mm projekt varje år. Genom detta projekt förstår man konkret betydelsen av ljus, bländare och brännvidder för att berätta sin historia. Det hjälper också till att öka fokusering och timing under inspelning.

Dramaturgi, berättarteknik, bildkomposition och bildanalys har stort utrymme. Andra ämnen är foto, filmhistoria och manusarbete. Varje år förekommer gästföreläsningar av professionella filmarbetare (se lista längre ner). Under läsåret genomförs en kortare praktikperiod (se exempellista längre ner) och ett par produktioner i samarbete med skolans teaterlinje.

Särskilda kostnader är 1.625 kr/termin och deltagare som täcker utökade kostnader i samband med inspelning och resor.