Studieinformation

Studier och undervisning

Studierna vid folkhögskolan ger behörighet till högre studier. Vad för slags behörighet som uppnås beror på dina tidigare studier, hur länge du går på folkhögskolan och vilka ämnen du läser. För att få intyg om behörighet krävs god närvaro vid undervisningen och godkänt resultat.

Eleverna delas in i undervisningsgrupper med utgångspunkt från ämnesvalen. För alla ämnen gäller att undervisningen ordnas i den mån tillräckligt antal elever anmäler sig.