Ansökan

Ansökan från 1 februari - 30 april.

Besök oss gärna! Alla som önskar besöka oss är välkomna. Ett personligt besök gör det alltid lättare för dig att bedöma hur det är att studera på hälsovägledarutbildningen och Katrinebergs folkhögskola.

Besked om antagning lämnas i mitten av juni. Eventuella reserver antas löpande vid eventuella avhopp vid kursstarten.