Lärare

Susanne Erlandsson

Susanne Erlandsson
Linjeledare på  Hälsovägledarutbildningen
susanne.erlandsson@regionhalland.se

Utbildad på Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH) i Örebro 1976-1978, idrottslärare på gymnasienivå 1978-1986 därefter linjeledare Idrottsledarlinjen, Katrinebergs Folkhögskola 1986-1995 och sedan 1995 linjeledare för Friskvård och Hälsa (Hälsovägledarutbildningen).

Gästföreläsare i olika sammanhang.

Diverse kompletterande utbildningar inom anatomi, fysiologi, idrottspsykologi samt idrottsskador och massage.

Fotbollstränarutbildning, Advanced level. Mångårig ledarerfarenhet inom idrottsrörelsen såsom tränare, ledare och organisationsledare. Internationell erfarenhet inom flera områden.

Även aktiv inom ridsporten.

   

Ulf Järphag
Lärare på Katrinebergs folkhögskola sedan 2002
ulf.jarphag@regionhalland.se

Fil.kand. i Idrottspedagogik och Idrottspsykologi

Idrottspsykologisk rådgivare, tidigare medlem i RF:s nätverk.

Spelar- och tränarutbildare i Hallands Fotbollförbunds verksamheter

Styrelsearbete i SISU Idrottsutbildarna och Hallands Idrottsförbund