Läsårstider & Priser

Läsåret 2017/2018

Höstterminen:
2017-08-21--12-21

Vårterminen:
2018-01-10--06-01

Du som studerar på hälsovägledarlinjen har möjlighet att köpa måltidsbiljetter.