Studiebesök

Vi gör studiebesök bla på Region Halland, Stilla Rum i Vessigebro, friskvårdsmässa i Göteborg samt på olika friskvårdsanläggningar såsom t.ex. Klitterbadet i Falkenberg, Eleiko i Halmstad samt diverse andra friskvårdsanläggningar.
Du ska också genomföra ett antal enskilda studiebesök under året.

Skolans stora kontaktnät ger mängder av möjligheter.