Kursinnehåll

SPORT MANAGEMENT

På utbildningen Sport Management kommer du att läsa större delen av utbildningen tillsammans med deltagarna i kursen Fotbollskonsulent. Detta tror vi ger en bredd och ett positivt utbyte mellan olika erfarenheter och intressen.

Ämnesområden som t ex träningslära, projektledning, idrottsskador, barn- och ungdomsidrott, idrotten i samhället, föreningskunskap, etc., är gemensamma för de båda utbildningarna. Utöver detta kommer du att kunna arbeta med andra delar såsom egen träning, gruppträning, idrottsmetodik, etc.

Sport Management - Fokus

Få kompetenser för att kunna arbeta med idrott, fritid, aktivitetsledning - som ledare/tränare, utvecklare, idrottskonsulent, aktivitetsledare, etc.
Utvecklas tillsammans med andra.
Centrala mål och delar i utbildningen är:
- Att få förståelse för och kunskaper om svensk idrott - organisation, framtid, idrotten i samhället, föreningskunskap, etc.
- Att få ökade kompetenser som idrottsledare
- Att få förståelse för och kunskaper om barn- och undomsidrott
- Att få förståelse för och kunskaper om fysisk träning - träningslära, anatomi, fysiologi
- Att få förståelse för och kunskaper om projektledning och utvecklingsarbete