Detaljerat Innehåll

Ämne

Timmar

Anatomi 27
Beteendevetenskap 24
Bransch & yrkeskunskap 96
Hälso & prestationsbedömning 70
Idrottsfysiologi/träningsvetenskap 30
Idrottsskador & HLR 6
Näringslära 12
Träningslära och träningskoncept 119
Övriga folkhögskoleaktiviteter 40
Total studietid 430

Anatomi

Terminologi, grundställningen, kroppens olika plan, skelettet & musklerna, rörelseapparaten rörelsebeskrivningar, led och foglära.

Beteendevetenskap

Motivation- teorier kring motivation samt exempel på dess tillämpning, beteendeförändring: transteoretiska förändringsmodellen, praktikfall, Kommunikation: grunder för kommunikation, samtal och samtalsmetodik, motiverande samtal: teori & praktik, målsättning: att använda målsättningar på ett effektivt sätt, etik och moral: generellt och yrkesetik, etiska riktlinjer för personliga, PT-filosofi: att utveckla en egen yrkesfilosofi. Vikt läggs på att koppla teori till yrkessammanhang.

Bransch/ yrkeskunskapkunskap

Orientering av begrepp, utbildningsnivåer och arbetsvilkor inom branschen. Genomgång SIS-stadgar för definitionen av en Personlig tränare. Studiebesök med inriktning på branschorientering; gymanläggning, friskvårdsanläggning, x3 CrossFit- anläggningar & idrottsanläggning. Flertalet besök från olika gymanläggningar med olika träningskoncept. PT- dagen (8+ 8 h workshops/föreläsningar på fitnessfestivalen), Professionell utveckling, försäljning och marknadsföring (NASM). Säljutbildning, yrkespraktik- egen klient under 5 veckor med handledning. Gruppträning- ansvara för CrossFit inspirerad träning för grupper (10 veckor). Orientering kring ät-, träningsstörningar samt doping.

Hälsobedömning

Grundläggande testmetodik, kvalitativ och kvantitativ metod, fysiologiska test, kroppskompositionstest, funktions/prestationstest, hållningsanalys- statisk & dynamisk, kardiorespiratoriska test (submaximala och maximala).
Fysprofilen- Kapacitetsanalys kopplat till en mängd idrottsliga krav.
Testledarutbildningen- Ergometercykeltest, allmän fysiologi om människokroppen, fysiologiska bakgrunden i ergometri och till det submaximala arbetsprovet på cykelergometer, principerna bakom det submaximala arbetsprovet, blodtryckstagning, pulsmätning.

Idrottsfysiologi & Träningsvetenskap

Bakgrund inom, folksjukdomar Sverige (granskning av folkhälsorapporten), friskvårdsbranschen, dagens klient och Optimum performance training model (OPT-modellen). Den kinetiska kedjans uppbyggnad och funktion. Kardiorespiratoriska systemets uppbyggnad och funktion. Metabolism och bioenergi. Biomekanik och motorisk inlärning.

Idrottsskador & HLR

Orienterande kring skadeprocessen & rehabiliteringsmetod. Hjärt- och lungräddning (HLR)

Näringslära

Metabolismen, makronutrienter, mikronutrienter, kosttillskott, kostråd för specifika målsättningar, kostregistrering och aktivitetsregistrering, arbeta med kostprogram. Stenålderskost.

Träningslära och träningskoncept

Träningsplanering och applicering för samtliga klienter oavsett målsättning enligt OPT-modellen. Periodisering med pulsering på Makro-, meso- och mikronivå. Anpassning för specifika målgrupper. Rörlighetsträning; myofascial frigörelse, mobilisering, statisk, aktiv och dynamisk rörlighetsträning, massage, bålstabilitetsträning, balansträning, reaktiv träning (plyometrisk träning), Snabbhets/koordinations/reaktionsträning, motståndsträning, konditionsträning, uthållighetsträning, löpteknik, kettlebells, Muscle action quality (MAQ), Crossfit workshop (CrossFit Halmstad, Gjuteriet och Strandhälsan), olympiska lyft (CrossFit Halmstad), TRX, Kettlebell, bulgarian bag, brottning (ruffie-träning), parträning, Yoga, Chiball, träningsmaskiner, vattengymnastik och spinning m.m., examinering av praktisk kunskap/ instruktörsförmåga på ELEIKO.

Övriga folkhögskoleaktiviteter

Teambuilding, etik, källkritik, inspirationsdagar, morgonsamling och mentorssamtal.