Lärare

Christoffer Pedersen 
Linjeledare på Personlig tränare

christoffer.pedersen

Åsa Spängs

Åsa Spängs 
Studierektor /Lärare på Personlig Tränare
asa.lundsgard-spangs@regionhalland.se

Ulf Järphag

Ulf Järphag
Lärare på Personlig Tränare
ulf.jarphag@regionhalland.se

Stefan Gustafsson

Stefan Gustafsson
Lärare på Personlig Tränare
stefan.gustavsson@regionhalland.se