Praktisk linje

Praktisk linje är en tvåårig kurs för dig som känner behov av att utveckla dina kunskaper och få träning för ditt framtida boende och arbete.

Öppet hus den 29 mars 2019 på Praktisk linje

Katrinebergs Folkhögskola - Praktisklinje sjunger och spelar The practical song from Katrinebergs Folkhögskola on Vimeo.

FÖRKUNSKAPER/MÅLGRUPP

Du bör ha avslutat din vanliga skolgång, innan du börjar på Katrineberg. Kanske har du gått i  gymnasiesär eller på annat sätt haft behov av extra stöd i skolan. Kanske har du arbetat i något eller några år kan den här kursen vara bra som komplettering till tidigare studier och arbetsliv.

KURSINNEHÅLL

I vår undervisning strävar vi efter att forma arbetet så att det passar dig. Du arbetar både enskilt och i grupp.I studierna blandar vi praktiska och teoretiska moment. Vi vill skapa bättre förutsättningar för ett framtida arbete, ett framtida eget boende och en bra fritid. Arbetspraktik utgör en viktig del av kursen. Denna praktik genomförs i huvudsak inom skolans närområde år 1 och i den kommun du kommer att tillhöra år 2 för att öka möjligheterna till ett framtida arbete.

INTYG

Efter kursens slut erhålles ett intyg om studierna.

PROVA PÅ KURSER

Den 25-28 mars eller 8-11 april 2019 ordnas två 4-dagars kurser för dig som söker till praktisk linje. Prova på kursen fungerar som en introduktion till studier på kursen.