Fotbollskonsulent

 Mer information

FOTBOLLSKONSULENT

Antagningskriterier

Du bör ha slutbetyg från gymnasieskolan eller motsvarande.

Du ska ha en aktiv bakgrund inom fotboll.

Har du ledarerfarenheter och/eller är aktiv i en fotbollsförening är detta meriterande.

Vi eftersträvar mångfald i gruppen och vill därför ha en god fördelning mellan kvinnor och män, olika åldrar samt människor från olika länder.

 Kursinnehåll

SvFF:s fotbollstränarutbildning TuC och TuB

Åldersanpassad Fysisk Träning

Träningslära, fysiologi, anatomi

Idrottspsykologi

Fotbollens och idrottens organisation, Idrottens föreningslära

Fotboll i samhället

Projektledning

Arrangemangsplanering och ledning

Idrottsskador

Handikappidrott/Parasport

Fotboll / Idrott – praktiskt utövande och ledarskap

Domarutbildning

Studiebesök och möjlighet till studieresa utomlands

Praktik                                        

 

Utbildningen ger dig förutsättningar att kunna arbeta som tränare eller instruktör samt att kunna driva och utveckla fotbollsverksamhet. Arbetsmarknaden kan finnas i föreningar, och förbund, men också på skolor, inom kommunal fritidsverksamhet m.m. I framtidens idrotts- och fotbollsrörelse kommer det att finnas ett ökat behov av kompetenta och moderna ledare. Genom praktik, studiebesök och vårt nätverk inom fotbollen får du också möjlighet att skaffa dig kontakter för framtiden.