Ansökan

Ansökningstider

Ansökning till Skådespelarlinjen fram till den 13 april
(uttagna kallas till inträdesprov en dag under perioden 6-7 maj 2017)  

Ansökning till Skådespelarlinjen, fördjupningsår fram till den 13 april
(uttagna kallas till inträdesprov en dag under perioden 6-7 maj 2017)