Ansökan

Ansökningstider

Ansökning till Skådespelarlinjen fram till den 18 april
(uttagna kallas till inträdesprov en dag under perioden 7-8 maj 2018)  

Ansökning till Skådespelarlinjen, fördjupningsår fram till den 18 april
(uttagna kallas till inträdesprov en dag under perioden 7-8 maj 2018)