Kursinnehåll

KURSINNEHÅLL

Lektionerna kan börja med avspännings- och sinnesövningar och där du, som elev, får sitta och tänka dig in en viss situation, för att sen återskapa den på scen, t.ex. morgonens rutiner. Efter hand blir övningarna mer avancerade för att lära dig att komma närmare dina känslor. Alla kunskaper du får med dig omsätts sedan i olika scener som redovisas för klassen eller för en publik.

Du får också med dig de röst- och rörelseverktyg du behöver för att på ett äkta och trovärdigt sätt vara en karaktär. Vi arbetar med att ”komma ner” i rösten så att du får en röst som får resonans i hela kroppen, och därmed ger var och en ett röstläge som är bekvämt att tala i och lyssna på. Du får också upptäcka  din rösts uttrycksmöjligheter. Vi arbetar med standardsvenska/rikssvenska för att du ska kunna behärska den dialekt som är gängse på de flesta scener i Sverige.

Rörelselektionerna utgår från den moderna dansen och lektionerna innehåller improvisation, komposition samt styrke- och konditionsträning. Du lär dig berätta med hela din kropps uttryckspotential och att kommunicera rörelserna medvetet till en publik.

Ofta ingår sång i olika slag inom olika scenframställningar. Vi arbetar med att uttrycka framför allt sångtexterna, men också rytm, melodi, tempo etc. Inget krav på skönsång!

Undervisningen är delvis schemalagd och delvis i projektform. Gruppövningar och individuell undervisning varvas beroende på ämne och projekt, och du får hela tiden personlig coaching av din lärare som noggrannt följer din utveckling. Vissa lektionstimmar är tillsammans med de som går påbyggnadsåret. Under året får du dessutom använda dig av dina kunskaper i filmprojekt tillsammans med eleverna på filmlinjen.

Är detta något som tilltalar dig så har du ett hårt, intensivt men också spännande och lustfyllt år som väntar dig.